Teleurstellende antwoorden op Kamervragen

Afgelopen week zijn de Kamervragen die door Kwint en Beckerman (SP) gesteld waren n.a.v. de advertentie in de Volkskrant van 26 januari beantwoord door minister Van Engelshoven. De antwoorden zijn zeer teleurstellend. Het gaat om een typisch gevalletje van “Zeur niet, ga iemand anders lastig vallen”. De antwoorden zijn voornamelijk gebaseerd op een vrijblijvende navraag bij het Convent van Gemeentelijk Archeologen. Hierin zijn ca. 45 archeologen verenigd van gemeenten waarin de archeologische monumentenzorg vaak goed geregeld is. Het probleem ligt uiteraard vooral bij de 335 andere gemeenten van Nederland. Het is bijzonder dat een minister denkt op een serieuze manier vragen te kunnen beantwoorden door zonder enig onderzoek alleen af te gaan op vrijblijvende uitspraken van een zeer kleine groep gemeenten die bovendien evident niet representatief is. Bovendien zijn de gemeenten vaak de boosdoeners, dus als je die vrijblijvend bevraagt, krijg je natuurlijk nooit eerlijke antwoorden.

Het is duidelijk dat de minister geen tijd en aandacht aan dit probleem wenst te besteden, en daarom voor de makkelijkste weg kiest: het probleem bagatelliseren en negeren.

Bekijk hier het antwoord op de Kamervragen.

Vraag om beslissing van provincie over Wirdum

Vandaag heeft Willem-Simon van de Graaf de provincie Friesland in haar controlerende functie ten opzichte van de gemeente Leeuwarden gevraagd om stelling te nemen in de casus Wirdum. Gaat de provincie optreden tegen de onbeargumenteerde vernietiging van de vindplaats in Wirdum of gaat de provincie akkoord met deze vernietiging? Gaat de provincie akkoord, dan is duidelijk dat het huidige archeologische bestel heel snel op de schop moet. Tenminste, als we nog vinden dat het archeologische bodemarchief bescherming verdient.

Lees hier de brief aan de provincie: 2018-01-28-Wirdum-vraag om beslissing provincie