DOCUMENTEN

Hier worden alle ca. 250 documenten in dit dossier als PDF-bestand ter beschikking gesteld.

 

2009-05-01-Wirdum-milieukundig vooronderzoek

2009-06-03-Wirdum-milieukundig verkennend onderzoek

2009-09-11-Wirdum-milieukundig nader bodemonderzoek asbest

2014-12-16-Wirdum-besluit geheimhouding samenwerkingsovereenkomst

2014-12-19-Wirdum-samenwerkingsovereenkomst CRV en gemeente

2015-02-11 tot 2017-02-24-Wirdum-doc1-mailwisseling gemeente en CRV over proefsleuvenonderzoek

2015-02-12-Wirdum-eindrapport bureau- en booronderzoek

2015-03-18-Wirdum-Gemeenteblad met beslissing geen noodzaak MER

2015-04-07-Wirdum-concept-Programma van Eisen archeologisch onderzoek

2015-04-08-Wirdum-offerteaanvraag archeologisch onderzoek

2015-04-09-Wirdum-mail van Archeodienst aan CRV met offerte

2015-05-04-Wirdum-mailwisseling CRV en Archeodienst met opdrachtbevestiging-proefsleuven

2015-05-11-Wirdum-definitief-Programma van Eisen archeologisch onderzoek

2015-05-12 tot 2015-06-03-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over start proefsleuven

2015-06-05-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over start proefsleuven

2015-06-08-Wirdum-mail van Archeodienst aan gemeente en CRV over start proefsleuven

2015-06-11 tot 2015-07-06-Wirdum-docA-P2-mailwisseling gemeente en Archeodienst en provincie over resultaten proefsleuvenonderzoek

2015-06-11 tot 2016-06-16-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en gemeente over proefsleuven

2015-06-11-Wirdum-docA-P1-mail van gemeente aan provincie over PvE proefsleuvenonderzoek

2015-06-11-Wirdum-mail van gemeente aan Archeodienst en CRV over 2e vlak proefsleuven

2015-06-11-Wirdum-mailwisseling CRV en Archeodienst met opdracht 2e vlak proefsleuven

2015-06-16-Wirdum-aanvraag omgevingsvergunning

2015-06-16-Wirdum-ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning

2015-06-17-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over afronding proefsleuven

2015-06-18-Wirdum-milieukundig nader asbestonderzoek

2015-6-22-Wirdum-mailwisseling gemeente en Archeodienst over resultaten proefsleuven

2015-06-26-Wirdum-doc35-mail van gemeente aan CRV over kosten

2015-06-29-Wirdum-doc34-mail van gemeente aan CRV over subsidie

2015-07-01-Wirdum-mailwisseling gemeente en Archeodienst over PvE opgraving

2015-07-06-Wirdum-mailwsseling binnen provincie over landschap en geld

2015-07-07-Wirdum-Aanvulling op Programma van Eisen voor opgraving

2015-09-21-Wirdum-mailwisseling CRV en Archeodienst over PvE opgraving en rapport proefsleuven

2015-09-23-Wirdum-Gemeenteblad met ter inzage ontwerp-omgevingsvergunning

2015-10-28-Wirdum-eindrapport proefsleuven

2015-11-23-Wirdum-mail van CRV aan Archeodienst met offerteaanvraag opgraving

2015-12-21-Wirdum-omgevingsvergunning

2015-12-30-Wirdum-Gemeenteblad met ter inzage omgevingsvergunning

2016-01-12-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over start opgraving

2016-03-16-Wirdum-mailwisseling gemeente en Archeodienst over start opgraving

2016-03-16 tot 2016-03-17b-Wirdum-mail-mailwisseling Archeodienst en CRV over opdracht opgraving

2016-03-16 tot 2016-03-17-Wirdum-mail-mailwisseling Archeodienst en CRV over opdracht opgraving

2016-03-16 tot 2016-03-17c-Wirdum-mail-mailwisseling Archeodienst en CRV over opdracht opgraving

2016-03-21-Wirdum-mail van Archeodienst aan gemeente over start opgraving

2016-03-21-Wirdum-mail van CRV aan Archeodienst met opdrachtbevestiging opgraving

2016-04-11 tot 2016-05-01-Wirdum-mailwisseling gemeente en Archeodienst over start opgraving

2016-04-14-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en gemeente over start opgraving

2016-04-18 tot 2016-04-20-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over start opgraving

2016-04-19-Wirdum-mail van Archeodienst aan CRV met 1e termijnfactuur opgraving

2016-04-21-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over schaftgelegenheid

2016-04-21 tot 2016-04-22-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over asbestsanering

2016-04-22-Wirdum-mail van Archeodienst aan gemeente en CRV over start opgraving

2016-04-22-Wirdum-mail van CRV aan Archeodienst over asbestsanering

2016-05-02-Wirdum-docC-P3-mailwisseling gemeente en provincie over start opgraving

2016-05-02-Wirdum-mailwsseling gemeente en universiteit over bezoek opgraving

2016-05-04-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over einde asbestsanering

2016-05-08-Wirdum-mail van universiteit aan provincie over opgraving

2016-05-12-Wirdum-mail Archeodienst aan CRV over publiciteit

2016-05-18 tot 2016-05-19-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over kosten opgraving

2016-05-18 tot 2016-05-22-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en gemeente en CRV over zuidelijke stal

2016-05-18 tot 2016-05-20-Wirdum-mailwisseling CRV en Archeodienst met kostenraming

2016-05-18 tot 2016-05-22-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV en gemeente over zuidelijke stal

2016-05-18-Wirdum-doc2-mailwisseling CRV en gemeente over kosten opgraving

2016-05-18-Wirdum-mail van gemeente aan CRV over wijziging PvE

2016-05-18-Wirdum-Nota van wijziging 2 op Programma van Eisen

2016-05-19-Wirdum-mail Archeodienst aan gemeente met melding archeologie in zuidelijke stal

2016-05-19-Wirdum-mail van Archeodienst aan gemeente en CRV met plattegronden

2016-05-24 tot 2016-05-25-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over 1e termijnfactuur

2016-05-25-Wirdum-mail van Archeodienst aan CRV met 2e termijnfactuur

2016-05-25-Wirdum-mail van CRV aan Archeodienst over compensatieputje

2016-05-25-Wirdum-mail van gemeente aan CRV over wijziging PvE en vrijgave zuidelijke stal

2016-05-25-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en gemeente en CRV met kostenraming

2016-05-25-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over onderzoek waterputten

2016-05-26-Wirdum-mail binnen Archeodienst over bijzondere vondsten opgraving

2016-05-26-Wirdum-mailwisseling CRV en gemeente en Archeodienst over NAP onderkant bouwput

2016-05-26-Wirdum-mailwisseling gemeente en Archeodienst over kosten en selectie vondsten opgraving

2016-05-27a-Wirdum-mail van universiteit aan provincie over opgraving

2016-05-27b-Wirdum-mail van universiteit aan provincie over opgraving

2016-05-27-Wirdum-mailwisseling CRV en Archeodienst over m2s opgraving

2016-05-31-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV over m2s opgraving

2016-06-01 tot 2016-06-02-Wirdum-doc10-mailwisseling gemeente en interra over kosten opgraving

2016-06-01-Wirdum-doc9-mail van CRV aan gemeente over kosten opgraving

2016-06-01-Wirdum-mail binnen Archeodienst over contact met provincie over problemen opgraving

2016-06-01-Wirdum-mailwisseling gemeente en archeodienst en CRV over problemen opgraving

2016-06-02 tot 2016-06-03-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en gemeente over kosten opgraving

2016-06-03-Wirdum-mail van Archeodienst aan CRV met 3e termijnfactuur

2016-06-07 tot 2016-06-09-Wirdum-mailwisseling over gesprek 2016-06-10

2016-06-07 tot 2016-06-09-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en gemeente en CRV over gesprek 2016-06-10

2016-06-07-Wirdum-doc13-mailwisseling CRV en gemeente en interra over kosten opgraving

2016-06-07-Wirdum-mailwisseling CRV en Archeodienst over m2s opgraving

2016-06-12-Wirdum-mail van gemeente aan Archeodienst over m2s opgraving

2016-06-13-Wirdum-mail van Archeodienst aan CRV met gespreksverslag 2016-06-10

2016-06-15 tot 2016-06-16-Wirdum-mailwisseling CRV en Archeodienst over betaling facturen

2016-06-15-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en CRV en gemeente over slechte weer

2016-06-15-Wirdum-mail van Archeodienst aan CRV met 4e termijnfactuur

2016-06-21-Wirdum-mailwisseling gemeente en Archeodienst over afgraven strook tussen stallen

2016-06-28-Wirdum-doc15-mailwisseling binnen gemeente over opgraving

2016-06-29-Wirdum-artikel in Leeuwarder Courant

2016-07-11-Wirdum-mail van Archeodienst aan CRV met factuur termijn 5 voor veldwerk

2016-07-19-Wirdum-mailwisseling gemeente en CRV over kosten en subsidie opgraving

2016-08-15-Wirdum-Herinnering termijn 5

2016-08-12-Wirdum-mail van Archeodienst aan CRV met betalingsherinnering termijn 5

2016-08-18-Wirdum-mail binnen Archeodienst over onbetaalde factuur

2016-08-18-Wirdum-mail van Archeodienst aan CRV over onbetaalde factuur

2016-08-22-Wirdum-Maning termijn 5

2016-08-24 tot 2016-09-07-Wirdum-mailwisseling gemeente en Archeodienst over handhaving

2016-08-25 tot 2016-09-07-Wirdum-docD-p9-mailwisseling Archeodienst en gemeente en provincie over betalingsproblemen

2016-09-07 tot 2016-09-08-Wirdum-docE-p10-mailwisseling Archeodienst en gemeente over betalingsproblemen

2016-09-07 tot 2016-10-04-Wirdum-doc25-mailwisseling Archeodienst en gemeente over handhaving door gemeente

2016-09-09 tot 2016-09-12-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en provincie over handhaving door gemeente

2016-09-09-Wirdum-mailwisseling Archeodienst en incassobureau over indienen incasso

2016-09-09-Wirdum-mail van Archeodienst aan incassobureau indienen incasso

2016-09-12-Wirdum-mailwisseling binnen provincie over handhaving door gemeente

2016-09-21-Wirdum-mail van provincie aan Archeodienst over handhaving door gemeente

2016-09-26-Wirdum-mail van provincie aan Archeodienst over handhaving door gemeente

2016-09-26-Wirdum-mailwisseling provincie en Archeodienst en binnen provincie over handhaving door gemeente

2016-09-29-Wirdum-mail binnen Archeodienst over incasso

2016-10-04 tot 2016-10-05-Wirdum-doc27-mailwisseling binnen gemeente en met Fumo over asbestmelding

2016-10-04 tot 2016-10-05-Wirdum-doc39-mailwisseling binnen gemeente over asbestmelding

2016-10-04 tot 2017-10-05-Wirdum-doc29-mailwisseling CRV en gemeente over betalingsproblemen

2016-10-04-Wirdum-doc26-mailwisseling binnen gemeente en met FUMO over asbestmelding

2016-10-04-Wirdum-doc37-mailwisseling binnen gemeente over asbestmelding

2016-10-04-Wirdum-docF-p14-mailwisseling provincie en gemeente over betalingsproblemen

2016-10-05 tot 2016-17-Wirdum-doc32-mailwisseling binnen gemeente over handhaving door gemeente

2016-10-05-Wirdum-doc28-mail binnen gemeente over handhaving door gemeente

2016-10-05-Wirdum-doc38-mail binnen gemeente over asbestmelding

2016-10-06-Wirdum-interne memo provincie over handhaving door gemeente

2016-10-10-Wirdum-brief van CRV over facturen

2016-10-12-Wirdum-doc31-mailwisseling CRV en gemeente over afronding opgraving na faillissement

2016-10-17-Wirdum-mail van FUMO als antwoord op asbestmelding

2016-10-21-Wirdum-gemeente-afwijzing-handhavingsverzoek

2016-11-09-Wirdum-opgraving factuur termijn 7

2016-11-10-Wirdum-doc40-mail van gemeente aan wetterskip over asbestvervuiling

2016-11-21 tot 2016-11-24-Wirdum-mailwisseling gemeente en wetterskip over asbestmelding

2016-12-01 tot 2016-12-05-Wirdum-mailwisseling CRV en gemeente over keuring grond

2016-12-05-Wirdum-doc0-mailwisseling gemeente en provincie over afronding na faillissement

2016-12-08 tot 2017-01-19-Wirdum-doc33-mailwisseling gemeente en provincie over afronding na faillissement

2017-02-14-Wirdum-mail gemeente aan CRV met akkoord voor herschikking grond

2017-02-15-Wirdum-WOB-verzoek aan provincie

2017-02-15-Wirdum-WOB-verzoek aan gemeente

2017-02-23-Wirdum-brief van provincie met verdaging wob-verzoek

2017-02-23 tot 2017-03-03-Wirdum-mailwisseling CRV en gemeente over WOB-verzoek

2017-03-02-Wirdum-brief van gemeente met verdaging wob-verzoek

2017-03-16 tot 2017-04-05-Wirdum-mailwisseling gemeente en CRV en archeovisie over afronding na faillissement

2017-04-14-Wirdum-besluit van provincie op WOB-verzoek

2017-04-18-Wirdum-mail van gemeente met aankondiging besluit op WOB-verzoek

2017-04-21-Wirdum-WOB-besluit van gemeente

2017-04-21-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van gemeente-deel1

2017-04-21-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van gemeente-deel2

2017-04-21-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van gemeente-deel3

2017-04-21-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van gemeente-deel4

2017-04-21-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van gemeente-deel5

2017-04-21-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van gemeente-deel6

2017-04-21-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van gemeente-deel7

2017-04-21-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van gemeente-deel8

2017-04-21-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van gemeente-deel9

2017-04-28 tot 2017-05-18-Wirdum-mailwisseling gemeente en archeovisie over afronding na faillissement

2017-04-28-Wirdum-artikel Friesch Dagblad over CRV

2017-05-02-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van provincie

2017-05-15-Wirdum-bezwaarschrift aan gemeente over WOB-besluit van 2017-04-21

2017-05-17-Wirdum- emailwisseling binnen gemeente over bemiddeling 2016-06-02

2017-05-17-Wirdum-brief van gemeente met verdaging bezwaarschrift WOB-besluit

2017-05-17-Wirdum-ontvangstbevestiging van gemeente van bezwaarschrift en uitnodiging hoorzitting

2017-05-19-Wirdum-bezwaar tegen verdaging bezwaarschrift WOB-besluit

2017-05-30-Wirdum-contract cessie curator

2017-06-22-Wirdum-brief van gemeente met uitnodiging hoorzitting bezwaarschrift WOB-besluit

2017-06-22-Wirdum-verweerschrift van gemeente voor hoorzitting bezwaar op WOB-besluit

2017-07-03-Wirdum-verslag van hoorzitting over bezwaarschrift WOB-besluit

2017-07-03-Wirdum-vorderingsbrief aan CRV

2017-07-12-Wirdum-antwoord CRV op vorderingsbrief

2017-08-01-Wirdum-Sommatie aan CRV

2017-08-02-Wirdum-Advies van bezwarencommissie op bezwaarschrift WOB-besluit

2017-08-03-Wirdum-antwoord CRV op sommatie

2017-08-15-Wirdum-brief-aan-gemeente met vragen

2017-08-16 tot 2017-08-21-Wirdum-mailwisseling gemeente en provincie over vondsten opgraving

2017-08-29-Wirdum-mail van gemeente met bevestiging gesprek op 2017-09-04

2017-09-04-Wirdum-mail aan gemeente met verslag gesprek op 2017-09-04

2017-09-19-Wirdum-mail gemeente aan provincie over brief vdGraaf van 2017-08-15

2017-09-20-Wirdum-herinneringsbrief aan gemeente

2017-09-27-Wirdum-Besluit van gemeente op bezwaarschrift op WOB-besluit

2017-09-27-Wirdum-stukken bij besluit van gemeente op bezwaarschrift op WOB-besluit

2017-10-05-Wirdum-WOB-verzoek aan FUMO

2017-10-05-Wirdum-2e WOB-verzoek aan gemeente

2017-10-05-Wirdum-WOB-verzoek aan Wetterskip

2017-10-06-Wirdum-antwoord op brief CRV van 2017-08-03

2017-10-06-Wirdum-beroepschrift op besluit van gemeente op bezwaar WOB-besluit

2017-10-06-Wirdum-bijlagen bij beroepschrift op besluit op bezwaar op WOB-besluit

2017-10-06-Wirdum-inspectieformulier handhaving besluit bodemkwaliteit

2017-10-06-Wirdum-WOB-verzoek aan inspectieSZW

2017-10-09-Wirdum-brief aan gemeente met nieuwe vragen

2017-10-09-Wirdum-brief van inspectieSZW met verdaging WOB-verzoek

2017-10-11-Wirdum-brief aan gemeente met ingebrekestelling

2017-10-12-Wirdum-brief van FUMO met verdaging WOB-verzoek

2017-10-12-Wirdum-mail van CRV als antwoord op brief van 2017-10-06

2017-10-25-Wirdum-besluit op WOB-verzoek van inspectieSZW

2017-10-27-Wirdum-Klacht aan raad van commissarissen CRV

2017-10-27-Wirdum-uittreksel kamer van koophandel CRV

2017-11-01-Wirdum-brief van Wetterskip met verdaging WOB-verzoek

2017-11-06-Wirdum-besluit van Wetterskip op WOB-verzoek

2017-11-06_Wirdum-stukken bij WOB-besluit van Wetterskip-deel1

2017-11-06_Wirdum-stukken bij WOB-besluit van Wetterskip-deel2

2017-11-06_Wirdum-stukken bij WOB-besluit van Wetterskip-deel3

2017-11-06_Wirdum-stukken bij WOB-besluit van Wetterskip-deel4

2017-11-08-Wirdum-mailwisseling met inspectieSZW over WOB-besluit

2017-11-13-Wirdum-Besluit van gemeente op 2e WOB-verzoek

2017-11-14-Wirdum-brief aan provincie over niet afronden opgraving

2017-11-15-Wirdum-mail aan gemeente met gespreksvoorstel

2017-11-17-Wirdum-besluit van gemeente over opheffen geheimhouding samenwerkingsovereenkomst

2017-11-18-Wirdum-brief aan gemeente met klachten

2017-11-18-Wirdum-herinneringsbrief over klacht aan raad van commissarissen CRV

2017-11-20-Wirdum-Stukken bij besluit van gemeente op 2e WOB-verzoek

2017-11-20-Wirdum-email van gemeente met antwoord op gespreksvoorstel

2017-11-21-Wirdum-mail van gemeente met bevestiging gesprek met wethouder op 2017-12-01

2017-11-22-Wirdum-mail aan CRV met antwoord op telefonisch gespreksvoorstel CRV

2017-11-23-Wirdum-brief-van-gemeente met nieuwe stukken WOB

2017-11-23-Wirdum-verweerschrift van gemeente in beroep op WOB

2017-11-27-Wirdum-besluit van FUMO op WOB-verzoek

2017-11-27-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van FUMO-deel1

2017-11-27-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van FUMO-deel2

2017-11-27-Wirdum-stukken bij WOB-besluit van FUMO-deel3

2017-11-29_Wirdum-mail naar FUMO over WOB-besluit

2017-11-29-Wirdum-2e besluit van inspectieSZW op WOB-verzoek

2017-11-29-Wirdum-stukken bij 2e besluit van inspectieSZW op WOB-verzoek

2017-11-29-Wirdum-mail van gemeente met bevestiging gesprek klachtprocedure op 2107-12-01

2017-12-01-Wirdum-definitief gespreksverslag van gemeente over klachten 2017-12-01

2017-12-04-Wirdum-2e WOB-verzoek aan FUMO

2017-12-04-Wirdum-2e herinneringsbrief over klacht aan raad van commissarissen CRV

2017-12-04-Wirdum-mailwisseling met FUMO over WOB-besluit

2017-12-05-Wirdum-mailwisseling met inspectieSZW over 2e besluit op WOB-verzoek

2017-12-07-Wirdum-brief van rechtbank over beroep WOB met stukken van gemeente

2017-12-07-Wirdum-stukken bij brief van rechtbank over beroep WOB met stukken van gemeente-deel1

2017-12-07-Wirdum-stukken bij brief van rechtbank over beroep WOB met stukken van gemeente-deel2

2017-12-07-Wirdum-stukken bij brief van rechtbank over beroep WOB met stukken van gemeente-deel3

2017-12-07-Wirdum-tussenbeslissing van rechtbank over beroep op bezwaar op WOB-besluit

2017-12-08-Wirdum-mails aan gemeente over uitblijven contact CRV

2017-12-11-Wirdum-brief van FUMO met verdaging 2e WOB-verzoek

2017-12-11-Wirdum-herinneringsbrief aan provincie over niet afronden opgraving

2017-12-12-Wirdum-mailwisseling met gemeente over uitblijven contact CRV

2017-12-14-Wirdum-mail aan gemeente over ontbrekende intentie voor oplossing

2017-12-18-Wirdum-mail van gemeente als antwoord op mail van 2017-12-14

2017-12-21-Wirdum-beslissing van gemeente op klachten

2017-12-21-Wirdum-brief van provincie-als 1e antwoord op brief van 2017-11-14

2017-12-27-Wirdum-antwoord op brief van provincie van 2017-12-21

2018-01-08-Wirdum-besluit van FUMO op 2e WOB-verzoek

2018-01-10-Wirdum-brief van rechtbank met vooraankondiging zitting beroep op WOB

2018-01-26-Wirdum-Persbericht

2018-01-26-Wirdum-Advertentie-Volkskrant

2018-01-26-Wirdum-brief aan gemeenteraad

2018-01-28-Wirdum-vraag om beslissing provincie

2018-01-29-Wirdum-Schriftelijke vragen PAL-GL Archeologie Werpsterhoek

2018-01-30-Wirdum-Kamervragen nav advertentie_Volkskrant

2018-02-09-Wirdum-brief van provincie als antwoord op brief 2017-11-14

2018-03-08-Wirdum-Antwoord op kamervragen

2018-03-13-Wirdum-Beantwoording vragen PGL – Archeologie Werpsterhoek

2018-03-27-Wirdum-antwoord gemeente op brief van 2017-08-15

2018-03-27-Wirdum-antwoord gemeente op brief van 2017-10-09

ongedateerd-Wirdum-brochure CRV over ethiek