Creatief met archeologie

Creatief met archeologie

Je bent goed bezig met een prachtig bouwproject, maar de gemeente probeert het je zo moeilijk mogelijk te maken. Rare beestjes, zeldzame plantjes, vervuilde grond, geluids- en geuroverlast, ze dreigen allemaal je project te verzieken. En als klap op de vuurpijl moet je ook nog eens naar archeologie laten zoeken. Je hebt er niets aan maar je mag het wel allemaal betalen.

Onderschat de archeologie niet; het is maar oude rotzooi, maar met een beetje pech kan het je wel tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s gaan kosten. Maar je kunt die archeologen makkelijk te slim af zijn, zodat je de schade enorm kunt beperken. We geven je  op deze site een aantal goede bespaartips.

Eerst wat basiskennis.

De gemeente is bevoegd gezag voor de archeologische monumentenzorg. Dat betekent dat de gemeente de eisen hiervoor opstelt en het uitgevoerde onderzoek ook controleert. In het bestemmingsplan of in de omgevingsvergunning zal vaak staan dat je verplicht bent op eigen kosten archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit bestaat meestal uit drie stappen:

1. bureauonderzoek gecombineerd met grondboringen
2. proefsleuven
3. opgraving

Bij elke stap worden je kosten exponentieel hoger. Bij een gemiddeld project kost stap 1 ca. € 1.500. Stap 2 kost je tot € 10.000 en stap 3 kost je tienduizenden euro’s. Hoe groter je project hoe meer kosten. Maar als er niets gevonden wordt, is de volgende stap niet nodig. Je moet er dus voor zorgen dat er zo min mogelijk stappen nodig zijn. Belangrijk om te weten is ook dat de archeologische resten meestal alleen maar bestaan uit verkleuringen in de grond. Het hoeven geen tastbare zaken als bakstenen of scherven te zijn. Nee, het is gewoon grond die een ander kleurtje heeft. Deze verkleuringen zijn meestal pas zichtbaar in de “schone” grond, dus onder de teelaarde.

Heel belangrijk, en voor jou heel gunstig, is dat de wettelijke plicht om het archeologische onderzoek netjes af te maken, bij het opgravingsbedrijf ligt en niet bij jou als opdrachtgever. Als een opgravingsbedrijf dus problemen maakt en zijn onderzoek niet afrondt, bijvoorbeeld omdat jij niet betaalt, dan snijdt het zich zelf in de vingers. Jij kunt achterover leunen en je geld in je zak houden terwijl hun opgravingscertificaat afgenomen wordt en ze hun vak niet meer mogen uitoefenen. Wel heb jij op basis van de voorschriften in je omgevingsvergunning de plicht om het archeologische onderzoek uit te laten voeren, maar  gemeenten treden om deze reden nooit handhavend op. Dat risico is dus nihil. Bovendien heb je het onderzoek misschien wel laten uitvoeren, je hebt het alleen niet betaald, maar daar heeft de gemeente niets mee te maken. Er geldt trouwens een periode van twee jaar (na het einde van de opgraving) waarbinnen het archeologische rapport opgeleverd moet worden. Vóór die tijd kan de gemeente geen problemen maken. Jouw bouwproject is tegen die tijd toch al klaar en dan heeft de gemeente geen poot meer om op te staan.

Je zult bij veel tips misschien denken, ehhh, dat mag toch helemaal niet? Daarom zijn het zulke goede tips! Het is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling dat zulke dingen gebeuren, maar bijna alle tips zijn gebaseerd op praktijkgevallen. En vrijwel niemand heeft er ooit problemen mee gehad, toen ze dit deden. Dus waarom zou jij het netste jongetje van de klas zijn?

Ga hier naar de tips.